Bồn cầu 1 khối COTTO c10527

Bồn cầu COTTO 2 khối C12607